Projektytest

testik nejaky

Viac info najdete pomocou tohoto linku.

Akcia "dečka"

podobne ako minulý rok, aj tento rok sme svojej tvorivej aktivite dali láskavý a užitočný význam - počas upršaných dní sme pre najmenšie detičky - novorodeniatka uplietli mäkučké dečky. Dňa 29.11.2019 sme ich odovzdali úžasným zamestnancom oddelenia Gynekológie a pôrodníctva FNsP v Prešove, ktorí sa z našej práce veľmi potešili. Touto cestou sa chceme poďakovať aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám prispeli na kúpu potrebného materiálu.

Viac info najdete pomocou tohoto linku.

"Chvíľka poézie spájajúca generácie"

Dňa 26.11.2019 sa v priestoroch Denného centra a Denného stacionára na Sabinovskej ulici č.d. 34 v Prešove stretli tri generácie, ktoré spojila láska k poézii. Najmladšiu generáciu zastúpili žiaci zo Spojenej školy Matice slovenskej 11, za mladých dospelých sme sa predstavili my :) o.z. Most do duše a za striebornú generáciu sa predstavili seniori z DC a DS Sabinovská. Básne, ktoré si pre nás pripravili recitujúci odvážlivci boli veselé a veru sa nám na nich dobre smialo. Úžasná atmosféra vládla aj po odovzdaní účastníckych diplomov, kedy sme sa rozprávali nie len o poézii, ale aj o tom, ako sa popasovať s textom a s trémou. Najlepšou odmenou pre organizátorov bol úsmev na tvári všetkých prítomných - účastníkov i publika. Naším drahým seniorom sa touto cestou chceme poďakovať za pohostenie, ktoré si pre nás pripravili a žiakom za krásne mydielka, ktoré nám venovali. Ďakujeme

Viac info najdete pomocou tohoto linku.

"Čítajme si v prírode"

Dňa 12.9.2019 sa konal už piaty ročník vzdelávacieho podujatia "Čítajme si v prírode". Ako po minulé roky, aj teraz sme sa stretli v Eco parku Holá Hora v Prešove, kde sme si otestovali našu čitateľskú zručnosť. Aktivity podujatia boli zamerané na tému slovenskej ľudovej kultúry. Hneď na úvod sme sa zahriali čitateľskou rozcvičkou, ktorá spočívala v hre na tlmočníkov - štyri dvojice medzi sebou súťažili v prekladaní slovíčok zo šarištiny do spisovnej slovenčiny. S rozcvičenými jazykmi nasledoval čitateľského maratónu. Aby sme dlho nesedeli, prebehli sme sa knižnou prekážkovou dráhou - úlohou odvážlivcov bolo čo najrýchlejšie prebehnúť pomedzi knihy. Odmenou po zahrievacích kolách bolo sladké občerstvenie. Správne posilnený sme sa pustili do čitateľského chaosu - všetci zúčastnení sa naraz pustili do čítania svojich kníh – miestami to znelo ako v úli ;) Chaos nastal aj na našom dvore – úlohou smelých šikovníkov bolo zahnať roztratené húsky späť do dvora. Program podujatia oživili naši šikovní kamaráti z o. z. Most do duše, ktorí si pre hostí pripravili ukážku ľudovej veselice – zaspievali nám ľudové piesne a zatancovali ľudové tance. Následne nás čakala sladká súťaž v mlsaní haboša. Poniektorí súťažiaci sa zmenili na Mikuláškov :D A aby sme nezabudli na cieľ nášho stretnutia – vrátili sme sa k čitateľským zručnostiam a otestovali sa v čítaní s porozumením. Posledná pripravená súťaž bola orientovaná na tradičnú slovenskú architektúru a úlohou súťažiacich bolo čo najrýchlejšie postaviť chalúpku. To, či malo naše podujatie význam sme overili pomocou krátkeho vedomostného kvízu. A musím Vám povedať pravdu, veľmi milo nás prekvapilo, koľko toho už viete. Veľmi pekne ďakujeme firme PolygrafPrint, s.r.o. Prešov a kníhkupectvu Kniha Plus, ktoré nám venovali krásne knihy pre súťažiacich. A za sladučkú súťaž ďakujeme cukrárni Mily.

Viac info najdete pomocou tohoto linku.

"Tvorivé poznávanie slovenskej ľudovej kultúry - cestujeme, spoznávame, inšpirujeme sa a vyrábame."

Cieľom projektu bolo, v čase od apríla do septembra 2019, navštíviť štyri zaujímavé miesta súvisiace so slovenskou ľudovou kultúrou - konkrétne skanzen v Starej Ľubovni, v Humennom, vo Svidníku a múzeum v Brezovici pri Sabinove. Výletov sa zúčastnili nie len prijímatelia našej sociálnej služby, ale aj ich rodinný príslušníci, pretože ďalším zámerom projektu bolo utužovanie vzájomných vzťahov medzi rodinami a posilnenie záujmu stretávať sa aj na aktivitách mimo priestorov denného stacionára. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti z výletov sme následne prenesieme do aktivít v našej tvorivej dielničke, kde si počas letných mesiacov vytvoríme vlastné umelecké diela inšpirované tým, čo sme videli v navštívených skanzenoch a múzeách. Projekt bol zavŕšený výstavou týchto prác, ktorá sa konala dňa 30.9.2019 v priestoroch nášho denného stacionára. Jej súčasťou bol aj kultúrny program, v rámci ktorého sme si pripravili ľudové tance a piesne. Hostia si mohli prezrieť aj fotografie z navštívených miest a videoprezentáciu venovanú tomuto projektu. Všetko sa to udialo aj vďaka finančnej podpore mesta Prešov, ktoré nám poskytlo finančnú dotáciu vo výške 592 eur. Ďakujeme

Viac info najdete pomocou tohoto linku.

Fyzioterapiou k lepšiemu zdraviu

Vďaka finančnému grantu vo výške 990 eur zdravotnej poisťovne Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti slovenska sa v našom dennom stacionári realizuje tento krásny projekt. Ďakujeme