- Most do duše

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Zrealizované projekty


Čítajme si v prírode
projekt zameraný na podporu čítania cielene medzi klientmi  organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby (ZŤP klientela). Projekt sme začali realizovať v roku 2015 a tohto roku sa bude konať jeho tretie pokračovanie. Financovanie tohto projektu pozostáva z vlastných zdrojov našej organizácie.


 
 Deň úcty k starším
projekt zameraný na podporu úcty k starším ľuďom, vytváranie spolupráce,  úctivej komunikácie medzi klientmi a ich starými rodičmi v spojení so zábavným programom vytváraný klientmi. Projekt realizovaný od roku 2016. Financovanie tohto projektu pozostáva z vlastných zdrojov našej organizácie.

 
 V zdravom tele zdravý duch
projekt určený pre klientov nášho stacionára, ich rodinných príslušníkov a všetkých, ktorí sa k nám zapoja. Je bohatý na zábavu a nové informácie z oblasti zdravého životného štýlu.

 
 Časopis MOSTY -
cieľom časopisu je ukázanie činností stacionára, aktivity, ktorým sa venujeme s fotodokumentáciou. Tento časopis je realizovaný v prvom rade pre klientov a ich rodiny a v neposlednom rade je jeho význam aj motivačný, pretože sa v ňom pravidelne uvádzame rubriku, kde vyberáme 2 členov, ktorí sa zlepšili v správaní, resp. v iniciatívnom prístupe ku práci a pod. Realizujeme ho už 2 rok a plánujeme v ňom aj naďalej pokračovať.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky