- Most do duše

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Základom našej činnosti je poskytovanie všetkých služieb predpísaných Zákonom o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní č. 448/2008 Zb. z.

Okrem zákonom daných služieb sa v dennom stacionári venujeme týmto dôležitým cieľom:


Vytvárať priestor pre sebarealizáciu každého/ú člena/ku.
Podporovať motiváciu k zdravému životnému štýlu.
Integrácia klientov/ky do spoločnosti.
Pomoc pri zachovaní a posilnení sebaobslužných činností.
Zvládanie emócií, sebareflexia, zvyšovanie sebahodnotenia.
Vytvárať priestor pre komunikáciu a rozvoj komunikačných zručností.
B
udovať potenciál každého jednotlivca podľa individuálnych schopností a možností.
enie k akceptácii seba a iných, vhodné ventilovanie napätia skrz projektívne techniky (maľba, hudba, modelovanie, tanec,...).
Vytvár možnosti pre stretnutia klientov/iek so zdravou populáciou, priblížiť problémy, s ktorými sa naši klienti stretávajú, rozšíriť ich koníčky, záujmy. Budovať ich potenciál, motivovať a povzbudzovať k prežívaniu radosti zo života a vzájomnej prítomnosti medzi členmi navzájom.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky